Site icon UBN

Połowa przedsiębiorstw przewiduje wzrost w 2023 r.

Half of businesses predict growth in 2023.

businesses predict growth

Jak wynika z badania EBA, 47% top menedżerów z firm należących do European Business Association przewiduje pozytywną dynamikę rozwoju ich biznesu w 2023 r. W ubiegłym roku optymistyczne prognozy przedstawiło 83% menedżerów. Według badania Prognozy biznesowe na 2023 rok 28% dyrektorów spodziewa się utrzymania wskaźników biznesowych na obecnym poziomie w 2023 roku, a 25% oczekuje pogorszenia sytuacji w ich firmach. Większość firm oczekuje w przyszłym roku dodatniego wyniku finansowego. I tak 58% respondentów oczekuje wzrostu przychodów w hrywnach, a 43% w ujęciu realnym. Jednocześnie 31% oczekuje wzrostu przychodów w hrywnach, do 10%. Również 31% dyrektorów przewiduje spadek przychodów w hrywnach, a 36% w ujęciu realnym. Tylko 20% badanych prezesów planuje w przyszłym roku zatrudnić nowych pracowników.  Większość, bo 53%, twierdzi, że utrzyma swój zespół bez zmian, a pozostałe 28% zdecyduje się na zmniejszenie zatrudnienia. Jednocześnie w ubiegłym roku ponad połowa badanych firm planowała zatrudnić więcej pracowników.

Exit mobile version