Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Podłączenie energii elektrycznej:

Ukraina zajmuje 128 miejsce na 189 krajów w rankingu Banku Światowego Doing Business pod względem uzyskiwania podłączeń do sieci elektrycznych. Nowy projekt ustawy, poparty przez Radę w pierwszym czytaniu, „zmieni procedurę uzyskiwania [energii elektrycznej] i, co istotne, skróci ją z 290 dni do 97”.

Post navigation
Previous post

Marynarze:

Next post

Górnictwo: