Płatności rządu z tytułu krajowych obligacji państwowych przekroczyły zaciągane pożyczki. 
środa, 20 lipca, 2022

Płatności rządu z tytułu krajowych obligacji państwowych przekroczyły zaciągane pożyczki. 

Od początku wojny wielkość środków wpłaconych przez rząd Ukrainy na spłatę długu krajowego przekracza wielkość środków przyciągniętych do budżetu państwa o 21,9 mld UAH, poinformował Bank Narodowy. Tak więc od 24 lutego do 18 lipca 2022 roku rząd przeznaczył na spłatę krajowych obligacji państwowych około 90,5 mld UAH, czyli więcej niż 1,5 mld USD i 168 mln EUR. W tym samym czasie rząd pozyskał ponad 85,8 mld UAH, 826,6 mln USD oraz 283,4 mln EUR z emisji nowych instrumentów dłużnych na rynku krajowym. W marcu kwota środków uzyskanych ze sprzedaży obligacji rządowych przekroczyła kwotę spłat tych instrumentów o ponad 10,6 mld UAH. W kwietniu, maju i czerwcu saldo wewnętrznych operacji dłużnych rządu było ujemne i wyniosło odpowiednio -2,8 mld UAH, -411 mln UAH i -20,9 mld UAH.

Poprzednie wiadomości
Ukraina zostaje członkiem stowarzyszonym Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Ukraina zostaje członkiem stowarzyszonym Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Następna wiadomość
Nowe sankcje UE wobec Rosji obejmą Sberbank.

Nowe sankcje UE wobec Rosji obejmą Sberbank.

Poprzednie główne tematy