Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Plany dekarbonizacji Ferrexpo.

Firma, która kontroluje Poltava Mining i Yeristovo Mining ogłosiła, że współpracuje z Ricardo Plc w ramach planów dekarbonizacji do 2050 roku. „Grupa podejmuje zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto z jej działalności do roku 2050” – ogłosiło Ferrexpo. Oprócz dekarbonizacji, grupa podejmie wstępne zobowiązanie do osiągnięcia minimum 30% redukcji łącznych emisji Scope 1 i 2 do 2030 roku.

Post navigation
Previous post

"Cena budowy wzrosła o 20%"

Next post

Synchronizacja systemu energetycznego Ukrainy z ENTSO-E