Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

PKB Ukrainy wzrosło o 6% r/r w drugim kwartale,

jak podało wczoraj Ministerstwo Gospodarki. Wzrost nastąpił po pięciu kwartałach spadku spowodowanego pandemią koronawirusa. W sondażu przeprowadzonym przez agencję Reuters, ekonomiści przewidywali wzrost o 8% rok do roku. Ministerstwo powiedziało: „W drugim kwartale 2021 roku ożywienie gospodarcze weszło w pozytywny trend, choć nadal ma na nie wpływ pandemia”. Rząd prognozuje 4,1% wzrostu w całym 2021 roku, niwelując zeszłoroczny spadek o 4%.

Post navigation
Previous post

Producenci energii słonecznej i wiatrowej prowadzą 130 postępowań sądowych o łącznej wartości 66 mln dolarów przeciwko Gwarantowanemu Nabywcy Ukrenergo za niewypłacenie zielonej taryfy

Next post

W jednym z przypadków przepływu zwrotnego, 80 470 zagranicznych studentów uczęszcza na ukraińskie uniwersytety, przynosząc 600 milionów dolarów rocznie do kraju,