Site icon UBN

Pierwsze dwie fabryki biometanu zostaną otwarte w Ukrainie do końca roku.

The first two biomethane plants will open in Ukraine by the end of the year.

biomethane plants will open in Ukraine

Jak informuje Ministerstwo Polityki Rolnej, pierwsze dwie biometanownie zostaną uruchomione w Ukrainie do końca 2022 roku. Jedna z nich znajduje się w obwodzie czernihowskim, o wydajności do trzech milionów metrów sześciennych paliwa rocznie, a druga w obwodzie winnickim, o łącznej wydajności do 10 milionów metrów sześciennych rocznie. Według obliczeń Stowarzyszenia Bioenergii, do 2030 roku Ukraina będzie w stanie całkowicie zastąpić importowany gaz ziemny do 10 mld metrów sześciennych rocznie. Ponadto Ukraina będzie mogła eksportować biometan do UE za pośrednictwem istniejących gazociągów. UE wykazała zainteresowanie zakupem ukraińskiego biometanu po cenie gazu ziemnego. Odpowiednie memorandum o współpracy między ukraińskimi i holenderskimi firmami zostało już podpisane.

Exit mobile version