Site icon UBN

Organizacja dostaw zboża z Ukrainy nie została jeszcze opracowana.

The organization of grain delivery from Ukraine has not yet been developed.

The organization of grain delivery from Ukraine

Zanim puste statki będą mogły wpłynąć i odebrać ładunek z Ukrainy, trzeba jeszcze wypracować kluczowe porozumienia – podał Reuters.  Neil Roberts, przedstawiciel londyńskiego rynku ubezpieczeń morskich, omówił także procedury dla statków, które będą przechodziły przez korytarz zbożowy. Według niego, nadal trzeba opracować standardowe procedury operacyjne dla statków, a także istnieją nierozwiązane kwestie z załogą. Płynący pod banderą Sierra Leone statek Razoni, przewożący zboże, wyszedł w poniedziałek z ukraińskiego portu Odesa do Libanu w ramach umowy o bezpiecznym przejściu. „To pozostaje przykładem stałego, ale ostrożnego postępu” – skomentował tę wiadomość Roberts.

Exit mobile version