Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Oprocentowanie depozytów w hrywnach wzrosło

i nadal jest miejsce na wzrost. Maksymalna stopa procentowa dla depozytów w walucie krajowej na okres 12 miesięcy wzrosła z 11,25% do 11,75% w skali roku. Banki ciężko pracują, aby przyciągnąć nowych deponentów, aktywnie wdrażają nowe programy lojalnościowe i dodatkowe bonusy.

Post navigation
Previous post

Firma inwestycyjna Dragon Capital weszła do sektora bankowego.

Next post

Top 5 najbardziej dochodowych banków w Ukrainie.