Site icon UBN

Od czasu otwarcia rynku ziemi w 2021 r. Ukraina zarejestrowała 105 000 transakcji na rynku ziemi.

The automated land valuation service has been launched.

Since the war, the Ukrainian land market has held 740 land auctions.

Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy informuje, że na dzień 26 czerwca w ramach rynku gruntów rolnych zawarto 105 173 umowy, a łączna powierzchnia sprzedanych gruntów wynosi 252 200 hektarów. Wiodącymi regionami w transakcjach dotyczących ziemi są: charkowski, dniepropietrowski, chersoński, kropiewnicki i połtawski. Dla przypomnienia, 1 lipca 2021 roku oficjalnie rozpoczął się rynek ziemi w Ukrainie. Zgodnie z ustawą, do 2024 roku tylko obywatele Ukrainy mogą kupować ziemię rolną, z limitem 100 hektarów.

Exit mobile version