Site icon UBN

Obligacje wojskowe o rekordowym oprocentowaniu przyniosły budżetowi 17 mld UAH.

Military bonds with a record rate brought UAH 17B to the budget.

Military bonds with a record rate

Ministerstwo Finansów na aukcjach sprzedaży wojskowych obligacji krajowej pożyczki państwowej (OVDP) przyciągnęło do budżetu państwa 17,22 mld UAH. Prawie cała kwota pochodziła ze sprzedaży papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych. Według danych Ministerstwa Finansów, wpływy z plasowania obligacji rządowych denominowanych w hrywnach wzrosły do 5,8 mld UAH po spadku do 11,8 mln UAH w zeszłym tygodniu. Tym samym udało się pozyskać 21,51 mln UAH ze sprzedaży sześciomiesięcznych obligacji o oprocentowaniu 12% w skali roku i tylko 138,67 mln UAH z uplasowania rocznych obligacji rządowych o oprocentowaniu 14%. Również 10,17 mln UAH uzyskano ze sprzedaży 1,5-letnich obligacji o oprocentowaniu 16% w skali roku. Ponadto Ministerstwo Finansów uplasowało dwie emisje obligacji w hrywnach, podnosząc na nich stawki. Są to sześciomiesięczne obligacje OVDP w hrywnach po 14% za 3,72 mld UAH oraz półtoraroczne za 1,92 mld UAH po 18,5% rocznie (rekordowa stawka). Ministerstwo uplasowało również sześciomiesięczne obligacje denominowane w USD na kwotę 312,25 mln USD z oprocentowaniem 4,25% w skali roku.

Exit mobile version