Language:
Українська
Русский
English
Français
Deutsch
Español
Türkçe

Ukraine
Business
News

Niezależne, wiarygodne relacje doświadczonego dziennikarza biznesowego.
Subscribe
Ukraine Business News
O nas
UBN informuje o transakcjach biznesowych na Ukrainie, pojawiających się szansach i prognozowanych trendach gospodarczych w 30-sekundowym skanie lub 3-minutowym czytaniu wiadomości, które są dostarczane pocztą elektroniczną, od poniedziałku do piątku o 6:00 czasu kijowskiego.
„UBN to moja niezbędna poranna lektura. Jest to świetne anglojęzyczne podsumowanie istotnych wiadomości biznesowych z całego kraju, napisane zwięźle, obiektywnie i profesjonalnie ”
— Aleksander McWhorter, Citibank
„Dostęp do bezstronnych i obiektywnych informacji o szybko zmieniającej się gospodarce Ukrainy stanowi przewagę konkurencyjną. Moim zdaniem UBN wykonuje najlepszą robotę, dostarczając te ważne informacje na biurka czytelników. ”
— Ivan Svitek, Alfa Bank Group
„Dobre źródło wiadomości biznesowych o tym, kto co robi, aktualne informacje o działaniach w wielu sektorach i podpisywanych umowach. . . Zawsze dobra lektura dla inwestorów ”
— Andy Hunder, prezes, Amerykańska Izba Handlowa na Ukrainie
Każdego ranka UBN informuje liderów czołowych ukraińskich przedsiębiorstw, banków inwestycyjnych, kancelarii prawnych i rządu. Na całym świecie inwestorzy, analitycy, bankierzy, dyplomaci i dziennikarze robią to samo, gdy UBN trafia do ich skrzynek odbiorczych w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Londynie, Frankfurcie, Paryżu czy Moskwie.

Jeśli chcesz połączyć swój produkt lub markę z rosnącą i zaangażowaną publicznością inwestorów UBN, skontaktuj się z apryma@ubn.news, aby uzyskać informacje o możliwościach sponsorowania.

Nasz zespół