Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Niemieckie Ministerstwo Pracy rozmawia ze swoimi ukraińskimi partnerami na temat umożliwienia Ukraińcom wykonywania sezonowych prac na farmach.

 Obecnie w Niemczech jest tylko 20.000 międzynarodowych pracowników, którzy są zakwalifikowani jako „pracownicy wakacyjni”. Kraj ten podpisał pilotażowe porozumienie z Gruzją i Ukrainą, aby umożliwić pracownikom wjazd na uproszczonych zasadach w celu przepracowania 90 dni w okresie 180 dni. Sytuacja jest krytyczna dla sektora rolniczego, ponieważ niemieccy rolnicy twierdzą, że potrzebują 300 000 pracowników w okresie letnim.

Post navigation
Previous post

Tysiące Ukraińców pracujących tego lata na obszarach wiejskich Finlandii przy zbiorze borówek, malin moroszek i truskawek,

Next post

Walcząc z powolnym odpływem pracowników do Polski i Niemiec,