Site icon UBN

Narodowy Bank Ukrainy pozostawił bez zmian kluczową stopę procentową.

The National Bank of Ukraine has left the key policy rate unchanged.

The National Bank of Ukraine has left the key policy rate unchanged.

Zarząd Narodowego Banku Ukrainy postanowił utrzymać kluczową stopę procentową na poziomie 25% rocznie co najmniej do drugiego kwartału 2024 roku, podał NBU. W obecnych warunkach ta kluczowa stopa polityki jest wystarczająca do utrzymania stabilności kursu walutowego i utrzymania procesów inflacyjnych pod kontrolą. Jednocześnie, aby zrealizować te cele, kluczowe jest wzmocnienie transmisji monetarnej i dalsza poprawa atrakcyjności aktywów hrywny, nad czym NBU obecnie pracuje. Dlatego, zdaniem zastępcy prezesa NBU Serhii Nikolaychuk, bank nie widzi powodu do rewizji oficjalnego kursu hrywny, ponieważ istnieją inne mechanizmy i możliwości zapewnienia kursu walutowego na właściwym poziomie.

Exit mobile version