Narodowy Bank Ukrainy może pozwolić na obniżkę kluczowej stopy procentowej w 2023 r.

wtorek, 20 grudnia, 2022
Narodowy Bank Ukrainy może pozwolić na obniżkę kluczowej stopy procentowej w 2023 r.

Członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej NBU po raz czwarty z rzędu jednogłośnie opowiedzieli się za utrzymaniem stopy dyskontowej na poziomie w wysokości 25%, natomiast kilku członków poparło obniżenie stopy o 2-4% już w 2023 roku, podał NBU. Tym samym wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się, że utrzymanie stopy dyskontowej na poziomie 25% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i ustalenie oficjalnego kursu walutowego oraz środki regulacji rynku walutowego stały się niezbędne dla utrzymania stabilności makrofinansowej. Członkowie komitetu zauważyli również, że konsekwentna komunikacja NBU dotycząca podejmowanych kroków i deaterminacja w zamiarach dotyczących realizacji długoterminowej, relatywnie restrykcyjnej polityki pieniężnej wpłynęła na stopniowy wzrost oprocentowania bankowych depozytów w hrywnach. W efekcie nastąpiło przełamanie trendu spadku udziału depozytów terminowych konsumentów. Efekty czerwcowej podwyżki stopy dyskontowej nie zostały jeszcze wyczerpane, a przestrzeń do dalszej transmisji na stopy rynkowe jest jeszcze spora.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
Fundusz Mienia Państwowego przeprowadził 19 aukcji prywatyzacyjnych w ciągu czterech dni.

Fundusz Mienia Państwowego przeprowadził 19 aukcji prywatyzacyjnych w ciągu czterech dni.

Następna wiadomość
Narodowy Bank kupił obligacje rządowe za całą uzgodnioną na ten rok kwotę.

Narodowy Bank kupił obligacje rządowe za całą uzgodnioną na ten rok kwotę.

Poprzednie główne tematy