Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Misja MFW w Ukrainie… Pomoc finansowa z UE… Naftogaz przejmuje Donieckoblgaz… H&M otwiera sklep we Lwowie… Więcej inwestycji bezpośrednich od inwestorów transgranicznych w zachodnim regionie Ukrainy

Post navigation
Previous post

Ambasadorowie G7 rozmawiali z przewodniczącym ukraińskiej misji MFW o realizacji umowy promesy kredytowej

Next post

Uwaga redaktora: