Site icon UBN

Ministerstwo Gospodarki podaje ostrożne prognozy dotyczące hiperinflacji w Ukrainie.

The Ministry of Economy gives guarded forecast regarding hyperinflation in Ukraine.

forecast regarding hyperinflation in Ukraine

W czasie wojny inflacja w Ukrainie znacznie przyspieszyła. Jednak nie należy spodziewać się hiperinflacji, ponieważ ceny pozostaną pod kontrolą państwa, podało Ministerstwo Gospodarki. Tempo wzrostu cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowane i wynosi 17,4% za pierwsze półrocze. Dynamika cen będzie nadal zależała wyłącznie od przebiegu wydarzeń na froncie walki. Ministerstwo Gospodarki zidentyfikowało istotne ryzyko przyspieszenia inflacji w związku ze zwiększoną dewaluacją hrywny, wynikającą z niedoboru walut obcych. Zostało ono dodatkowo sprowokowane pogorszeniem bilansu handlowego na tle blokady portów morskich oraz odpływem dewiz w związku z exodusem ludności z kraju.  Ministerstwo dodało jednak, że Ukraina nie powinna spodziewać się ekstremów w dynamice cen, które mogą doprowadzić do skrajnie wysokich wskaźników hiperinflacyjnych.

Exit mobile version