Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe
Mimo spadku o 24% w stosunku do szczytowego poziomu z lutego 2020 roku,

 obecne inwestycje stanowią prawie 10% obligacji w obiegu. Urzędnicy ministerstwa twierdzą, że inwestycje zagraniczne przyczyniły się do gwałtownego spadku średniej ważonej rentowności obligacji w hrywnach – z 18,7% w okresie styczeń-maj 2019 r. do 11,2% w okresie styczeń-maj 2021 r.

Post navigation

Previous post

Eksport Ukrainy do UE wzrósł o ponad jedną trzecią - czyli 2,7 mld dolarów - do tej pory w tym roku,

Next post

Dwa lata po tym, jak Ukraina rozpoczęła współpracę z Clearstream, zewnętrzne inwestycje w obligacje rządowe wzrosły dwukrotnie,