Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

MFW z zadowoleniem przyjął ostatnie zatwierdzenie przez Radę ustaw o reformie sądownictwa, ale „potrzebny jest większy postęp w innych sektorach”

, powiedział Gerry Rice, rzecznik MFW na regularnym briefingu w Waszyngtonie. „Dyskusje z władzami będą kontynuowane”.

Post navigation
Previous post

W Kijowie Jurij Geletiy, zastępca gubernatora Narodowego Banku Ukrainy, przewidział w wywiadzie dla Interfax-Ukraina:

Next post

Rada zatwierdziła również 3-letnie parametry budżetu państwa