Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Lit:

Przemysł baterii w UE będzie potrzebował 18 razy więcej dostaw litu do 2030 roku i 60 razy więcej do 2050 roku. „Wraz z tym ogromnym popytem przychodzi ogromna szansa dla Ukrainy nie tylko na wydobycie litu, ale także na rafinację litu ze względu na niedostępność zdolności rafinacyjnych w Europie”.

Post navigation
Previous post

Kobalt:

Next post

Najważniejsze informacje: