Liczba przedsiębiorstw zamkniętych w Ukrainie zmniejszyła się z 32% do 17%.
poniedziałek, 9 maja, 2022

Liczba przedsiębiorstw zamkniętych w Ukrainie zmniejszyła się z 32% do 17%.

 Na koniec kwietnia liczba przedsiębiorstw, które całkowicie zaprzestały działalności spadła do 17% z 32% na początku wojny, jak podano w miesięcznym przeglądzie makroekonomicznym i monetarnym Narodowego Banku Ukrainy (NBU). Od początku działań wojennych liczba przedsiębiorstw, które całkowicie zaprzestały działalności, zmniejszyła się prawie o połowę, jednak 60% przedsiębiorstw działa poniżej poziomu sprzed wojny.  Jednocześnie małe i średnie przedsiębiorstwa odbudowują się wolniej niż większe. Według NBU, większość przedsiębiorstw działających w rolnictwie, transporcie i przetwórstwie wznowiła działalność pod koniec kwietnia. Najtrudniejsza sytuacja panuje w branży budowlanej i wydobywczej, gdzie poziom handlu pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed wojny.

Poprzednie wiadomości
Ukraina będzie w stanie obsługiwać swoje zadłużenie zagraniczne.

Ukraina będzie w stanie obsługiwać swoje zadłużenie zagraniczne.

Następna wiadomość
Nowe kierunki strategiczne dla banków sektora publicznego w okresie stanu wojennego.

Nowe kierunki strategiczne dla banków sektora publicznego w okresie stanu wojennego.

Poprzednie główne tematy