Łączne straty Ukrainy w wyniku działań wojennych osiągnęły poziom 88 mld USD.
czwartek, 28 kwietnia, 2022

Łączne straty Ukrainy w wyniku działań wojennych osiągnęły poziom 88 mld USD.

 W ciągu ostatniego tygodnia same bezpośrednie straty Ukrainy w infrastrukturze spowodowane atakiem rosyjskim wzrosły o 3,1 mld USD do 88 mld USD, czyli 2,6 bln UAH – wynika z badania Instytutu KSE „Rosja zapłaci”. Najbardziej znaczący wzrost strat w ciągu ostatniego tygodnia wynika z nowych danych dotyczących uszkodzeń i zniszczeń infrastruktury kolejowej, placówek służby zdrowia oraz majątku przedsiębiorstw. W ocenie uwzględniono również straty wynikające z uszkodzenia gruntów rolnych w wyniku ostrzału rakietowego i innych działań wojennych. Ponadto, w ciągu 62 dni wojny uszkodzono, zniszczono lub zajęto co najmniej 32 miliony metrów kwadratowych budynków mieszkalnych.

Poprzednie wiadomości
Rezerwy międzynarodowe Ukrainy wynoszą 27 mld USD.

Rezerwy międzynarodowe Ukrainy wynoszą 27 mld USD.

Następna wiadomość
Straty w infrastrukturze drogowej wyniosły 900 mld UAH.

Straty w infrastrukturze drogowej wyniosły 900 mld UAH.

Poprzednie główne tematy