Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Kobalt:

„Obecnie Europa importuje blisko 70% kobaltu z Kongo i innych odległych miejsc. I znowu Ukraina posiada złoża kobaltu.”

Post navigation
Previous post

Metale ziem rzadkich:

Next post

Lit: