Kapitalizacja rynku gruntów wzrosła w ubiegłym roku o 115,1 mld hrywien.

czwartek, 4 stycznia, 2024
Kapitalizacja rynku gruntów wzrosła w ubiegłym roku o 115,1 mld hrywien.

Od początku 2023 r. średnia ważona cena gruntów rolnych wzrosła o 10,4% do 38 500 UAH za hektar (1 015 USD). Należy zauważyć, że w okresie funkcjonowania rynku sprzedano 1% gruntów, z czego 99,5% pozostało w użyciu.

Według Ministerstwa Polityki Agrarnej, dzięki możliwości dzierżawy gruntów rolnych będących własnością komunalną za pośrednictwem Prozorro elektronicznego systemu zamówień publicznych, lokalne budżety otrzymują rocznie 355,2 mln hrywien dochodu. Obrót i użytkowanie gruntów rolnych przynosi społecznościom średnio 10-12% ich całkowitego budżetu.

1 stycznia 2024 r. rozpoczął się nowy etap reformy rolnej, w ramach którego osoby prawne otrzymały prawo do zakupu gruntów rolnych. Nabywcy mogą kupować tylko prywatne działki o łącznej powierzchni nie większej niż 10 000 hektarów.

Ministerstwo podkreśla, że drugi etap reformy rolnej zwiększy wartość prywatnej ziemi i dochody właścicieli gruntów.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Polscy rolnicy chcą nasilić protesty na granicy, a polski rząd stara się zapobiec blokadzie.

Polscy rolnicy chcą nasilić protesty na granicy, a polski rząd stara się zapobiec blokadzie.

Następna wiadomość
Epicentr Agro rozpoczął budowę fabryki produkującej nawozy.

Epicentr Agro rozpoczął budowę fabryki produkującej nawozy.

Poprzednie główne tematy