Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

„Jeśli Polska chce, by większość ukraińskich pracowników pozostała w kraju, musi dostosować się do zmieniających się realiów, bo walka o ukraińskiego pracownika wśród krajów europejskich dopiero się zaczyna”

– powiedział Anatolij Zymnin, PR manager Grupy EWL na niedawnej konferencji prasowej. W majowym badaniu EWL przeprowadzonym wśród 570 Ukraińców pracujących w Polsce, wielu respondentów stwierdziło, że są zainteresowani podjęciem pracy w nowym kraju UE. W czołówce znalazły się: Niemcy, Czechy i narody skandynawskie.

Post navigation
Previous post

Badanie przeprowadzone przez opendatabot wykazało, że w czerwcu pracodawcy z UE zaoferowali Ukraińcom 12 840 miejsc pracy, czyli prawie dwa razy więcej niż w maju (7 667 ofert).

Next post

W obliczu niedoboru siły roboczej, kraje UE coraz bardziej konkurują o ukraińskich pracowników.