Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Bez ukraińskich pracowników czeska gospodarka stanie w ogniu,

powiedział Jewhen Perebiynis, ambasador Ukrainy w Czechach. „Bez ukraińskich pracowników – i to potwierdzają niemal wszyscy – Republika Czeska dzisiaj nie byłaby w stanie żyć” – powiedział. „Jej gospodarka po prostu by się zatrzymała”. Obecnie w Czechach pracuje prawie 180 tys. obywateli Ukrainy i dodatkowo 53 tys. obywateli czeskich pochodzenia ukraińskiego. Ukraińcy stanowią obecnie około 2% z 10,6 mln osób mieszkających w Czechach.

Post navigation
Previous post

Przy stopie bezrobocia poniżej 3%, Republika Czeska przyjęła "Projekt Ukraina", czterokrotnie zwiększając roczny kontyngent wiz pracowniczych do 40.000.

Next post

W Polsce pracuje około 1,5 mln Ukraińców, co stanowi trzykrotność liczby pracujących w tym kraju w 2014 roku,