Site icon UBN

Inwestuj w międzynarodowe firmy za pośrednictwem Sense SuperApp.

Invest in international companies through Sense SuperApp.

Alfa-Bank zainicjował dostęp akcji do obrotu na rynku ukraińskim i udostępnił klientom narzędzie transakcyjne w cyfrowym banku Sense SuperApp. Dzięki temu klienci Alfa-Banku będą mogli inwestować w akcje światowych gigantów z ratingiem kredytowym klasy inwestycyjnej, w tym Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, VISA i innych firm. Pierwsza taka możliwość od 28 grudnia do 10 stycznia jest testowana przez grupę klientów w fazie pilotażowej projektu. W czasie rzeczywistym, klienci będą handlować papierami wartościowymi w cyfrowym banku Sense SuperApp.

Exit mobile version