Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Gruziński rząd wykluczył możliwość ekstradycji byłego prezydenta

Micheila Saakaszwilego do Ukrainy. Mówiąc o niedawnym aresztowaniu, wicepremier Tea Tsulukiani powiedział, że proces w jego sprawie odbędzie się w Gruzji. „Mówienie o ekstradycji Saakaszwilego jest z prawnego punktu widzenia nonsensem. Jeśli mówimy o przekazaniu Saakaszwilego na Ukrainę, by tam sądził go gruziński sąd – nie mamy zamiaru tego robić. To nie ma sensu” – powiedział Tsulukiani.

Post navigation
Previous post

Państwowy program " Przystępne kredyty 5-7-9%" nadal rośnie.

Next post

Korzystanie z wodoru i biometanu w Ukrainie, aby zwiększyć zużycie w 2023 roku.