Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Górnictwo:

„Obecnie wydobycie prowadzone jest tylko na 35% wszystkich zbadanych złóż o znaczeniu przemysłowym w Ukrainie. Natychmiastowe rozpoczęcie wydobycia przez użytkownika podglebia jest skomplikowanym i biurokratycznym procesem, który trwa 1-2 lata i wymaga uzyskania kilku zezwoleń od ośmiu organów. Po zatwierdzeniu projektu ustawy w drugim czytaniu przez Radę Najwyższą, uzyskanie tych [pozwoleń] zajmie tylko 4-6 miesięcy.”

Post navigation
Previous post

Podłączenie energii elektrycznej:

Next post

W pierwszym roku działalności Krajowej Rady Reform