Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Głównymi wynikami ostatniego szczytu Ukraina-UE było podpisanie dwóch umów,

 poinformował Ukrinform. Oprócz umowy o wspólnym obszarze lotniczym, Ukraina i UE podpisały umowy „Horyzont Europa” i „Kreatywność”. Umowa Horyzont Europa ma na celu wspieranie badań, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspólne projekty międzynarodowe oraz udział w programach wymiany z członkami UE.  Umowa Creative Europe to program Unii Europejskiej, który wspiera sektor kultury, kreatywny i audiowizualny. Jego celem jest finansowanie projektów i inicjatyw, które mają na celu wzmocnienie różnorodności kulturowej oraz sprostanie potrzebom i wyzwaniom sektora kultury i branży twórczej (CCI).

Post navigation
Previous post

"UE nie podjęła decyzji o wysłaniu misji

Next post

Wyniki szczytu Ukraina-UE... Spłata zadłużenia z tytułu zielonych taryf... Dotacja na technologię irygacyjną... Przełomowa technologia druku kości... Plasowanie obligacji krajowych... Wzrost cen konsumpcyjnych