Site icon UBN

Głównym źródłem finansowania budżetu państwa pozostaje druk hrywien.

The main financing source for the state budget remains printing the hryvnia.

printing the hryvnia.

Według danych Ministerstwa Finansów, od początku wojny Bank Narodowy kupił rządowe obligacje wojskowe o wartości 340 mld UAH (10,84 mld USD). Regulator zabezpieczył tę kwotę poprzez emisję hrywien. Drugim największym źródłem było pozyskanie od rządu USA, łącznie 9,49 mld USD. Trzecie największe źródło przychodów pochodziło z lokowania krajowych państwowych obligacji pożyczkowych (OVDP), o wartości 5,79 mld USD. Na czwartym miejscu znalazła się pomoc z UE, która wyniosła 4,85 mld USD, a na piątym 2,69 mld USD z MFW. Od początku wojny rząd zebrał 39,75 mld USD na finansowanie budżetu państwa.

Exit mobile version