Site icon UBN

Globalna inflacja wzrośnie z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

Global inflation will increase due to Russia's aggression against Ukraine.

Global inflation will increase

Pełnoskalowa wojna rozpoczęta przez Rosję przeciwko Ukrainie znacząco wpłynęła na światową gospodarkę. Tempo wzrostu gospodarczego na świecie zwolniło, a procesy inflacyjne uległy przyspieszeniu. Według MFW, z powodu wojny w Ukrainie prognozowane wskaźniki rocznej inflacji wzrosły z 4,9% do 9,5% dla gospodarek krajów rozwijających się i z 2,3% do 6,6% w krajach rozwiniętych. Prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego na świecie w 2022 roku zmniejszyły się z 4,9% do 3,2% w wyniku wojny w Ukrainie. Znacznie wzrosła również cena gazu ziemnego w hubie TTF, osiągając rekordowy poziom 257,4 euro za MWh, co odpowiada 2 439,8 euro za tysiąc metrów sześciennych gazu.

Exit mobile version