Site icon UBN

Fundusz venture Angel One, stworzony przez Fundację UCU, rozpoczął działalność w Ukrainie.

The angel venture fund Angel One, created by the UCU Foundation, has started operating in Ukraine.

The angel venture fund Angel One

Fundusz został uruchomiony z kapitałem własnym w wysokości 1,5 mln USD i będzie kontynuował zbieranie funduszy w Ukrainie i na całym świecie. Angel One będzie inwestował w ukraińskie startupy na etapie pre-seed i seed, pisze AIN.UA. Inwestycje w startupy będą się wahać od 50 000 do 200 000 dolarów. Skupią się na takich branżach jak FinTech, SaaS, EdTech i AI/ML. Jednak jedna trzecia inwestycji zostanie skierowana do startupów Edtech i tych, które chcą znacząco wpłynąć na rozwiązywanie globalnych problemów. Angel One będzie towarzyszył startupom przez cały czas ich rozwoju: zapewni niezbędny kapitał, kontakty ze środowiskami biznesowymi i venture oraz wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu, aby wprowadzić produkty i usługi na rynki globalne.

Exit mobile version