czwartek, 25 listopada

Fundusz Gwarancyjny otrzymał 630 mld UAH (23,6 mld USD) w postaci prywatnych inwestycji.

Łączna kwota depozytów osób fizycznych na początku listopada 2021 roku obejmuje depozyty w walucie krajowej – 385,84 mld UAH (14,4 mld USD) oraz depozyty w walucie obcej – 243,52 mld UAH (9,1 mld USD). 98,0% deponentów w bankach uczestniczących w Funduszu nie przekracza 200 000 UAH i jest w pełni objętych gwarancjami Funduszu. Łączna kwota tych depozytów wynosi 241,92 mld UAH (służba prasowa Funduszu).

Previous post

Misja oceniająca przystąpienie Ukrainy do Konwencji o wspólnym tranzycie rozpoczęła pracę 23 listopada

Next post

Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB) ma zostać zatwierdzone przed rozpoczęciem działalności 25 listopada.

Previous Main Topics

Nowo wybrany kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, jest gotów wesprzeć dążenie Ukrainy do członkostwa w UE.  W umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu znalazł się zapis o gotowości do wsparcia Ukrainy w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. W umowie czytamy: „Będziemy współpracować z UE i jej państwami członkowskimi w celu dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego i gospodarki rynkowej”. Zaznaczono również, że niemiecki rząd będzie nadal wspierał Ukrainę w przywracaniu jej pełnej integralności terytorialnej i suwerenności”.

Delegacja EBOiR rozpoczyna tygodniową podróż do Ukrainy, gdzie spotka się z władzami kraju i firmami sektora prywatnego. W skład delegacji wejdą: Alain Pilloux, wiceprezes ds. bankowości i odpowiedzialny za kredytowanie Banku; oraz Mark Bowman, wiceprezes ds. polityki i partnerstwa.  Wizyta ma na celu potwierdzenie wsparcia EBOR dla Ukrainy, jej programu reform i zrównoważonego rozwoju. Rozmowy skupią się na dekarbonizacji ukraińskiej gospodarki zgodnie ze zaktualizowanym krajowym wkładem, rozwoju zrównoważonej infrastruktury oraz klimacie inwestycyjnym – czytamy w komunikacie prasowym banku. EBOR najprawdopodobniej zapewni około 1 mld euro finansowania dla