Fitch potwierdził prawdopodobny default Ukrainy.
poniedziałek, 23 stycznia, 2023

Fitch potwierdził prawdopodobny default Ukrainy.

 Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating niewypłacalności emitenta Ukrainy w walucie obcej na poziomie CC, podaje strona internetowa agencji. Odzwierciedla to opinię Fitch, że dalsza restrukturyzacja zadłużenia komercyjnego w walucie obcej jest prawdopodobna, biorąc pod uwagę skalę szkód gospodarczych spowodowanych wojną z Rosją i związane z tym znaczne straty finansowe. Agencja nazywa podział obciążeń z wierzycielami komercyjnymi prawdopodobnym warunkiem udzielenia znacznej pomocy finansowej przez oficjalnych wierzycieli międzynarodowych. Według Fitch, obsługa suwerennego długu zewnętrznego wzrośnie do 5,4 mld USD w 2024 r. (z wyłączeniem 3,5 mld USD odroczonych płatności odsetkowych od euroobligacji, które mogą zostać skapitalizowane) i 7 mld USD w 2025 r., co wyznacza scenę dla ewentualnej nowej restrukturyzacji. Rating domyślny emitenta w walucie krajowej został potwierdzony na poziomie CCC-.

Poprzednie wiadomości
W grudniu otwarto nową elektrownię słoneczną na zachodzie Ukrainy.

W grudniu otwarto nową elektrownię słoneczną na zachodzie Ukrainy.

Następna wiadomość
Ukraina rozpocznie budowę nowych bloków energetycznych opartych na amerykańskiej technologii AR1000.

Ukraina rozpocznie budowę nowych bloków energetycznych opartych na amerykańskiej technologii AR1000.

Poprzednie główne tematy