Site icon UBN

Eksport Ukrainy spadł o prawie jedną czwartą.

Ukraine's exports have decreased by almost a quarter.

Ukraine's exports have decreased

Eksport z Ukrainy w pierwszej połowie 2022 roku spadł o prawie jedną czwartą i wyniósł zaledwie 76% wielkości z ubiegłego roku – 22,7 mld USD. W tym samym czasie import również się zmniejszył, ale o mniej, według Państwowej Służby Statystycznej. Tak więc, od stycznia do czerwca 2022 roku eksport towarów wyniósł 22,73 mld USD, czyli 76% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Import w tym okresie wyniósł 25,2 mld USD, czyli 80,9% w stosunku do roku poprzedniego. Tym samym deficyt w handlu zagranicznym za okres od stycznia do czerwca wyniósł 2,467 mld USD, podwajając ten sam wynik z 2021 roku, kiedy to wyniósł 1,226 mld USD. Wskaźnik pokrycia eksportu-importu wyniósł 0,90, a w pierwszej połowie 2021 roku 0,96. Handel zagraniczny prowadzony był z partnerami z 221 krajów świata.

Exit mobile version