Eksport Ukrainy spadł o 30%, a import o 4%.

czwartek, 2 lutego, 2023
Eksport Ukrainy spadł o 30%, a import o 4%.

Eksport towarów i usług Ukrainy zmniejszył się w 2022 roku o 29,9%, a import spadł tylko o 3,9% – wynika z przeglądu bilansu płatniczego NBU. Eksport towarów zmniejszył się w ubiegłym roku o 35,1% i wyniósł 40,9 mld USD. Głównym czynnikiem był spadek eksportu metali żelaznych i nieżelaznych o 62,6%. Również eksport produktów żywnościowych zmniejszył się o 15,5%, głównie z powodu zmniejszenia eksportu zbóż, który spadł o 26,2%. Wzrósł natomiast eksport olejów i nasion roślin oleistych o 2,5%. Import towarów w skali roku zmniejszył się o 20,3%, jego wielkość wyniosła 55,6 mld USD. Deficyt w handlu usługami wyniósł 9,1 mld USD. Eksport usług zmniejszył się o 12,1%, natomiast ich import wzrósł 1,8 razy. Zauważa się, że ujemne saldo w handlu towarami i usługami znacznie wzrosło, częściowo z powodu znacznych wydatków obywateli Ukrainy za granicą. Nie licząc reinwestowanych dochodów i dotacji od partnerów międzynarodowych, deficyt rachunku bieżącego bilansu płatniczego wyniósł 5,3 mld USD.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
Amerykańska instytucja finansowa DFC przeznacza 250 mln USD na pożyczki dla małych firm i obiecuje kolejny  1 mld USD na inwestycje.

Amerykańska instytucja finansowa DFC przeznacza 250 mln USD na pożyczki dla małych firm i obiecuje kolejny  1 mld USD na inwestycje.

Następna wiadomość
Ukraińskie przedsiębiorstwa przewidują zwolnienia i wzrost cen.

Ukraińskie przedsiębiorstwa przewidują zwolnienia i wzrost cen.

Poprzednie główne tematy