Site icon UBN

EBOiR udzielił pożyczki w wysokości 20 mln euro ukraińskiej firmie farmaceutycznej Farmak.

The EBRD lends €20M to Ukrainian pharmaceutical company Farmak.

The EBRD lends €20M to Ukrainian pharmaceutical company Farmak.

 EBOiR udzielił pożyczki w wysokości 20 mln euro wiodącemu ukraińskiemu producentowi farmaceutyków w ramach programu Resilience and Livelihoods Framework (2 mld euro), wspierającego kraje dotknięte wojną w Ukrainie. Finansowanie, które zapewni kapitał obrotowy producentowi posiadającemu przed wojną 5,7 % udziału w ukraińskim rynku farmaceutycznym, wesprze produkcję i poprawi dostęp do podstawowych leków dla mieszkańców Ukrainy. Wsparcie sektora farmaceutycznego w czasie wojny w Ukrainie jest kluczowym elementem pięcioelementowego planu pomocy banku dla realnej gospodarki Ukrainy i otaczającego ją regionu. EBOiR wspiera również handel, bezpieczeństwo energetyczne, kluczową infrastrukturę oraz bezpieczeństwo żywnościowe.

Exit mobile version