EBOiR pomoże Ukrainie w cyfryzacji informacji geologicznej.
piątek, 18 listopada, 2022

EBOiR pomoże Ukrainie w cyfryzacji informacji geologicznej.

 Państwowa Służba Geologii i Podłoża Ukrainy podpisała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju memorandum o pomocy technicznej, poinformował szef Państwowej Geonadry Roman Opimach. Przewidziana jest digitalizacja wtórnej informacji geologicznej, rozwój architektury informatycznej oraz funkcjonalności Państwowego Portalu Geologicznego. Termin realizacji prac to trzy lata. W pierwszej połowie 2023 roku planowany jest zakup sprzętu i wyposażenie serwerowni. W przyszłym roku co najmniej 20 tys. jednostek magazynowych informacji geologicznej zostanie zdigitalizowanych i opublikowanych na Państwowym Portalu Geologicznym zgodnie ze światowymi praktykami. Ogólnie zakłada się, że zdigitalizowanych zostanie co najmniej 60 tys. jednostek magazynowych informacji geologicznej, co stanowi 53% funduszu nie podlegającego digitalizacji (łączna liczba do digitalizacji wynosi 113 tys.).

Poprzednie wiadomości
Privatbank i Oschadbank najbardziej dochodowymi bankami Ukrainy w 2022 r.

Privatbank i Oschadbank najbardziej dochodowymi bankami Ukrainy w 2022 r.

Następna wiadomość
Ukraina planuje zreformować swój system podatkowy.

Ukraina planuje zreformować swój system podatkowy.

Poprzednie główne tematy