Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Dwaj giganci ukraińskiej produkcji, Motor Sich i Antonov, podpisali umowę o wartości 920 mln UAH (35 mln USD).

Umowa ta jest już drugą pomiędzy obiema grupami, a jej celem jest przeprowadzenie modernizacji silników w celu wydłużenia żywotności silników lotniczych obecnej i przyszłej produkcji. W ramach umowy Motor Sich modernizuje silniki stosowane w samolotach An-26, An-30, An-32, An-124 i An-225.

Post navigation
Previous post

Nova Poshta uruchamia własną linię lotniczą.

Next post

Modernizacja lokomotyw kolejowych na Ukrainie zostanie podjęta przez francuską firmę przemysłową Liebherr i Mykolaiv Locomotive Repair Plant.