Dostępność żywności dla Ukraińców zmniejszyła się o prawie 50%.
poniedziałek, 8 sierpnia, 2022

Dostępność żywności dla Ukraińców zmniejszyła się o prawie 50%.

Według stanu na czerwiec 2022 r. indeks dostępności żywności (FAI) spadł do poziomu 6,5, czyli jest o 47,6% niższy od poziomu sprzed wojny, o 12% niższy niż w pierwszej połowie czerwca i o 14,9% niższy niż w maju. Świadczą o tym dane z badań Ośrodka Badań Żywności i Użytkowania Ziemi Instytutu KSE. Zwraca się uwagę, że przed inwazją Rosji na Ukrainę FAI wynosił 12,4. Osoba o przeciętnych dochodach pod koniec czerwca mogła kupić prawie 48% mniej żywności niż przed wojną. Główną przyczyną spadku FAI jest wzrost średniej ceny koszyka żywnościowego, czyli miary średnich cen podstawowych artykułów żywnościowych. Według stanu na ostatni tydzień czerwca (27 czerwca – 1 lipca) cena koszyka wzrosła o 17,5% w porównaniu z 23-27 maja. Powodem znacznego wzrostu cen są czynniki sezonowe oraz wojna w Ukrainie.

Poprzednie wiadomości
ONZ ogłasza spadek światowych cen żywności.

ONZ ogłasza spadek światowych cen żywności.

Następna wiadomość
Do Ukrainy przypłynął pierwszy statek, który załadował zboże.

Do Ukrainy przypłynął pierwszy statek, który załadował zboże.

Poprzednie główne tematy