Site icon UBN

Denys Szmyhal wymienił kluczowe czynniki dla planu odbudowy Ukrainy po wojnie.

Denys Shmyhal has named the key factors for Ukraine's post-war recovery plan.

Ukraine's post-war recovery plan.

Według premiera, bezpieczeństwo będzie jednym z kluczowych czynników odbudowy i rozwoju Ukrainy po wojnie. Jak wyjaśnił Szmyhal, konieczny jest rozwój infrastruktury bezpieczeństwa, od schronów bombowych po sprzęt obrony przeciwlotniczej. Kluczowe jest także kontynuowanie jakościowej modernizacji armii, która już ewoluowała na polu walki i w jak najkrótszym czasie przeszła pivot do standardów NATO. Kolejnymi czynnikami rozwoju będą cyfryzacja, zmniejszenie roli państwa w gospodarce oraz inwestycje w kapitał ludzki. Działania te umożliwią walkę z korupcją poprzez usunięcie czynnika ludzkiego. Inwestycje w kapitał ludzki umożliwiają rozwój i edukację kolejnego pokolenia, które będzie kształtować nowoczesną gospodarkę Ukrainy. Zmniejszenie roli gospodarczej państwa będzie realizowane poprzez prywatyzację i korporatyzację, nad którymi rząd nadal pracuje.

Exit mobile version