Site icon UBN

Denacjonalizacja gospodarki przyniosła rządowi 45 mld UAH.

Denationalization of the economy has brought the government UAH 45B.

Denationalization of the economy

Ponad 800 obiektów państwowych o wartości około 45 mld UAH (1,2 mld USD) przekazano do Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy (SPFU). Jak wyjaśniło Ministerstwo Gospodarki, znacznie zmniejszono obciążenie resortów państwowych, w ramach których zarządzano tymi obiektami. Jak wcześniej zauważył prezes Zełenski, większość przedsiębiorstw jest nierentowna i dotowana przez państwo. Docelowo część z tych przedsiębiorstw zostanie przeznaczona do prywatyzacji, przyciągnie inwestycje i będzie funkcjonować w ramach gospodarki Ukrainy. Inne przedsiębiorstwa pozostaną pod zarządem państwa lub zostaną wydzierżawione. Przedsiębiorstwa państwowe, które nie mają potencjału rozwojowego, będą likwidowane, co zmniejszy koszty budżetu państwa. Wśród obiektów przekazywanych pod zarząd SPFU są: przedsiębiorstwa państwowe, korporacje, instytucje państwowe, ośrodki badawcze i inne podmioty.

Exit mobile version