Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Czerwony przycisk dla cyberprzestępców.

Ukraińskie kierownictwo będzie miało system do wprowadzania awaryjnych ograniczeń sieci w przypadku zagrożenia cybernetycznego. W najbliższych miesiącach urzędnicy państwowi mogą mieć „czerwony przycisk”, który upoważnia do wprowadzenia pewnych ograniczeń sieciowych dla agencji rządowych w przypadku krytycznych zagrożeń cybernetycznych. Prace nad systemem zostały już zakończone, pozostaje czekać na zmiany legislacyjne. Naciśnięcie naszego czerwonego przycisku to sankcja dla działań specjalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem państwa, obiektów infrastruktury krytycznej: sygnał-potwierdzenie, że osoba, która ma prawo do podjęcia decyzji, podejmuje ją, donosi nv.ua

Post navigation
Previous post

Amerykańska Izba Handlowa w Ukrainie znalazła się na krótkiej liście do nagrody AmChams in Europe (ACE) Creative Network Award.

Next post

Inflacja w Ukrainie przyspieszyła do 11% we wrześniu,