Site icon UBN

BŚ tworzy wielodonorowy fundusz powierniczy dla wsparcia Ukrainy.

The WB creates a multi-donor trust fund to support Ukraine.

The WB trust fund to support Ukraine.

16 grudnia Bank Światowy ogłosił utworzenie wielodonorowego funduszu powierniczego w celu wsparcia rządu Ukrainy w działaniach, które zapewnią krytyczne potrzeby państwa w obecnych warunkach i w dalszej odbudowie. Fundusz Powierniczy Ukrainy na rzecz Pomocy, Odbudowy i Reform (URTF), zarządzany przez Bank Światowy, zapewni skoordynowane finansowanie i mechanizm wsparcia, aby pomóc rządowi Ukrainy w utrzymaniu zdolności administracyjnych i świadczenia usług, prowadzeniu działań pomocowych, a także planowaniu i wdrażaniu ukraińskiego programu odbudowy i reform. Fundusz zapewni również środki na kluczowe prace doradcze i analityczne dla działań związanych z pomocą i odbudową. Na czele z deklaracją założycielską złożoną przez Szwajcarię, do funduszu URTF dołączyły Austria, Islandia, Litwa, Holandia, Norwegia i Szwecja, które przekazały początkowo 250 milionów dolarów. Kanada i Japonia również zadeklarowały wsparcie dla URTF, a oczekuje się, że dołączą do nich inni partnerzy.

Exit mobile version