Site icon UBN

BŚ będzie wymagał wykorzystania platformy Prozorro przy odbudowie Ukrainy.

The WB will require the use of the Prozorro platform for Ukraine’s reconstruction.

the Prozorro platform for Ukraine’s reconstruction.

System e-zamówień Prozorro, w tym e-katalogi Prozorro Market, spełnia wymogi e-zamówień dla operacji finansowanych przez Bank Światowy. Zespół Banku Światowego przeprowadził stosowną analizę i przedstawił zalecenia dotyczące ulepszenia systemu. Dyrektor BŚ na Europę Wschodnią i Azję Centralną Arup Banerjee zauważył, że agencje wdrażające projekty w ramach operacji finansowanych przez bank mogą korzystać z systemu e-zamówień i Prozorro Market w przypadku przetargów wymagających zastosowania krajowych procedur przetargowych o budżecie do 5 mln euro. W międzynarodowych procedurach przetargowych w projektach finansowanych przez Bank Światowy w Ukrainie, agencje wykonawcze mogą korzystać z systemów e-zamówień Prozorro po wdrożeniu przez przedsiębiorstwo państwowe Prozorro określonych usprawnień. Zgodnie z zaleceniami BŚ, Prozorro rozpoczęło dostosowanie systemu do określonych standardów i warunków zatwierdzonych przez Bank Światowy i będzie on dostępny w marcu 2023 roku.

Exit mobile version