Site icon UBN

Bank Światowy obniżył prognozę inflacji w Ukrainie do 20%.

The World Bank has downgraded its Ukrainian inflation forecast to 20%.

Inflation in Ukraine

Bank Światowy obniżył prognozę inflacji w Ukrainie do 20% do końca 2022 roku, podczas gdy w kwietniu wynosiła ona 15%, jak poinformował dyrektor regionalny Banku Światowego.  „Wzrost presji inflacyjnej jest spowodowany koniecznością pokrycia potrzeb budżetowych w marcu i maju poprzez monetyzację Narodowego Banku Ukrainy. Partnerzy międzynarodowi dostrzegli te problemy finansowe i przeznaczyli już około 20 mld USD na finansowanie pomocy dla Ukrainy. Pomimo tych znaczących zobowiązań, termin ich spłaty będzie nadal kluczowy dla zaspokojenia bieżących potrzeb Ukrainy” – dodał dyrektor Banku Światowego. Jednocześnie bank pozostawił bez zmian swoją prognozę spadku PKB Ukrainy o 44% w 2022 roku.

Exit mobile version