Site icon UBN

Bank of America ostrzega przed możliwym kryzysem gazowem sprowokowanym przez Rosję.

Bank of America warns about the threat of a gas crisis provoked by Russia.

Bank of America warns about the threat of a gas crisis provoked.

 Bank of America uważa, że w miarę jak Rosja traci wpływy gazowe w Europie, może wkrótce wykorzystać pozostałą jej dźwignię do wywołania kryzysu. „Gazowa dźwignia Rosji słabnie, więc kraj ten może zdecydować się na jej wykorzystanie, zanim ją straci” – zauważa bank. Bank of America poinformował, że sytuacja gazowa w UE szybko zmienia się ze złego scenariusza w jeszcze gorszy. I tak, po zmniejszeniu przepustowości gazociągu północnego Stream-1 do 20%, zgromadzone rezerwy mogą nie wystarczyć przed sezonem grzewczym. Dlatego obecnie UE planuje regulację popytu na dużą skalę. W rezultacie ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny na TTF zbliżają się do granicy 200 euro za megawatogodzinę (204 dolary), niedaleko od 300 euro osiągniętych w marcu. „W miarę jak rośnie pesymizm co do dostaw z Rosji, spotowe i przyszłe ceny gazu ziemnego w Europie ustalają się w wyższym przedziale” – zauważył Bank of America.

Exit mobile version