Site icon UBN

39% Ukraińców straciło pracę z powodu wojny.

39% of Ukrainians have lost their jobs because of the war.

39% of Ukrainians have lost their jobs because of the war

Liczba osób, które straciły pracę z powodu wojny, znów zaczęła rosnąć, wynika z sondażu grupy socjologicznej Rating. W czerwcu odsetek ten wynosił 35%, a w lipcu wzrósł do 39%. Sytuacja pogorszyła się nawet na stosunkowo spokojnej zachodniej Ukrainie (z 27% do 32%) i w centralnej (z 29% do 37%). Na wschodzie sytuacja jest jeszcze gorsza – 57% respondentów, którzy mieli pracę przed wojną, stwierdziło, że teraz nie pracują. Ogólnie 34% ukraińskich respondentów stwierdziło, że pracuje normalnie, 19% – częściowo lub zdalnie, 6% – podjęło pracę w nowym miejscu. Wśród tych, którzy stracili pracę w czasie wojny, tylko jedna trzecia aktywnie szuka jej teraz. Kolejne 23% zastanawia się nad tym, a 41% przyjmuje postawę wyczekującą.

Exit mobile version